Manifest

Vi är trötta på en mansdominerad, intern och exkluderande punkscen/musikscen, där befintliga patriarkala maktstrukturer och avsaknad av feminism inte tas på allvar.

Vi kräver inget mindre än att den heteronormativa, manliga och exkluderande gemenskapen, och den uppenbara oviljan att praktisera feminism, både synliggörs och förgörs – för förändring och förbättring!

Vi drömmer om – och tänker jobba för att förverkliga – dagen när:
– inget längre kallas “tjejband”
– när sexistiska och/eller anti-feministiska texter är oacceptabla att framföra
– när all male-band inte längre är norm
– punk inte nödvändigtvis betyder “redlöst supande” utan står för ett verkligt och normkritiskt budskap
– en massa tjejer, trans- och queer-personer i publiken är vardag
– vi kommer vilja gå på spelningar – och när vi är där vara på en plats där vi känner oss välkomna, har kul och mår jävligt bra!

Så kom igen, let’s CUT THE CRAP!

MVH Crew Scumrask – din molotov i upproret mot patriarkatet

We’re sick of the male dominated, members-only exclusive and excluding punk/music scene where existing patriarchal structures and the absence of feminist practice are regarded as unproblematic.

We demand no less than for both the uncovering and the destruction of the heteronormative and excluding male community and its apparent unwillingness to put feminist thought into practice. For change and improvement!

We dream of – and will work to realise – the day when:
– no band is called a ”girl band”
– performing sexist and/or anti-feminist lyrics is simply not accepted
– all-male bands are no longer the norm
– punk does not necessarily mean ”getting wasted”, but carries a real and normcritical message
– lots of girls, transgender people and queers are commonplace among the crowd
– we will actually want to go to shows – and those shows are spaces that make us feel welcome, allow us to have fun and feel bloody great about ourselves!

So join us, let’s CUT THE CRAP!

Sincerely, Crew Scumrask – your molotov in the uprising against patriarchy

FEMINISMENS PUNKÅR 2012!

Det här är alltså året då machopunkarna kommer att sätta i halsen pga det brutna samförståndet – för nu är det brudarnas och alla transpersoners punkår! Stay back! (Och tänk gärna över vilka maktstrukturer du som vit heterosexuell man upprätthåller och drar fördel utav.)

2012 är alltså året då feminismen återtar punkscenen för att aldrig någonsin mer ge den tillbaka – frivilligt. Aldrig kommer vi att släppa den ifrån oss utan kamp, aldrig ska anti-feminismen få använda vår scen som propagandafält, aldrig ska machopunkarna få härja ostört så länge deras ideal anspelar på en fascistoid samhällsordning. Stay back! (Och fundera gärna på vem som förfördelas av den manliga (vita) normen.)

Det här året ska alla som vill kunna gå på punksspelning utan att känna sig varken objektifierad, exkluderad, osynliggjord eller annan skit vi ofta får stå ut med i dessa högst mansdominerade och interna sammanhang, för 2012 är brudarnas och transpersonernas punkår!! STAY BACK!

Annonser
Annonser